Förnöjsam pappa: Städning men tji frågesport (17 januari, 2020)

Fredagen den 17 januari, 2020

På kvällen när jag kom hem, fortsatte jag i tangentens riktning. Nu tänker jag alltså på begreppet i geometrisk mening, inte en knapp på min dator. Vad jag menar är att jag hade ångan uppe. Efter att jag manuellt konverterat hundratals poster i en databas på jobbet, hade jag ångan upp, så jag slet åt mig dammsugare, hink och mopp för att städa övre hallen och vardagsrummet.

När CJK och jag sedan skulle se TV-frågesporten ”På spåret”, fick vi tji, husets internetanslutning tycktes gå långsamt, vi tittade på programmet genom något slags playgrunka och fick inte möjlighet att se frågorna i tid, hann därför inte med att svara i mobilappen.

 

Förnöjsam pappa: Skänkte bort två bläckstråleskrivare fabrikat HP (17 januari, 2020)

Fredagen den 17 januari, 2020

Från blocket.se, "Två HP-bläckstråleskrivare", 16 januari 2020

Från blocket.se, ”Två HP-bläckstråleskrivare”, 16 januari 2020

Helgens städning i hobbyrummet föranledde att jag omprövade vårt behov av bläckstråleskrivare.

Den äldre, fabrikat HP, modell 6520, tror jag kommer från Elgiganten i Eskilstuna. Då var det i juni 2009, vi hade hyrt sommarställe och skulle skicka in kopia på handlingar för att få bolån godkänt, inför köpet av huset på M-vägen. Jag behövde scanner och skrivare för att kunna bifoga kopia på identitetshandlingar.

Den andra skrivaren, likaledes en HP, modellen heter 5544, köpte jag åt CJK. Kanske var det sommaren 2018, meningen var att hon skulle kunna jobba hemifrån här på M-vägen. När CJK sedan flyttade hit, tog hon med sig en stor laserskrivare, en Samsung, så bläckisen behövs inte längre.

De är nog inte värda någonting, tänkte jag, så jag valde ett symboliskt pris, detsamma som annonskostnaden på Blocket, vilken är 30 kronor.

När sedan en herr RT från någon stockholmsförort hörde av sig för att höra om skrivarna fanns kvar, svarade jag och det blev så att säga affär, dock inte i reda pengar. Jag förklarade att han kunde hämta skrivarna här på farstukvisten om jag inte var hemma och att jag inte ville ha 30 kronor, utan att han kunde ge denna slant till behövande.

Sedan visade det sig att skrivaren hämtats, men att något lämnats i utbyte. CJK, som gick för att se efter, hittade en chokladask och ett handskrivet tackbrev i en plastpåse hängd på ytterdörrens handtag.

 

Förnöjsam pappa: Lyssnat färdigt på ljudboken ”Mästaren och Margarita” (16 januari, 2020)

Torsdagen den 16 januari, 2020

Storytel, "Mästaren och Margarita", 16 januari 2020

Storytel, ”Mästaren och Margarita”, 16 januari 2020

På kvällen lyssnade jag färdigt på ljudboken ”Mästaren och Margarita”, Michail Bulgakovs roman översatt till svenska av Lars Erik Blomqvist, inläst av Tomas Bolme.

Efter att jag börjat lyssna behövde jag göra vissa efterforskningar för att förstå vilken genre denna fantasifulla, roliga och skrämmande, ändå trovärdiga roman räknas till, tydligen ”magisk realism”, i så fall en bra beteckning.

Det finns en berättelse i berättelsen, karaktären mästarens skildring av Pontius Pilatus förehavanden vid tiden för fängslandet och avrättningen av Jesus. Dessa passager är hårresande.

 

Förnöjsam pappa: Assemblerkod från april 1988 (12 januari, 2020)

Söndagen den 12 januari, 2020

I torsdags när jag googlade lite grand på måfå, hittade jag, till min förvåning, assemblerkod jag en gång skrivit till min Atari ST (dator).

Nu fanns koden i ett offentligt arkiv. Hedrande för mig, men hur har någon kunnat få fatt i den efter alla dessa år?

Kommentarstext i början ger tidpunkten april 1988, det tycks röra sig om ett komplett program som rullar en text nerifrån och upp över bildskärmen.

Det var kul att hitta spår av mina försök till avancerad programmering, likväl blev jag illa berörd, då detta påminde mig om dagar då mitt liv inte var så bra.

; VERSCROL.S
; 1988.04.15.
; This stuff was programmed at night by Dr Krall.
; You are allowed to use the routines included in
; the listing only if you are one of the big boys
; in the Magic Hackers.

; Setblock as usual.

MOVE.L A7,A5
MOVE.L 4(A5),A5
MOVE.L $C(A5),D0
ADD.L $14(A5),D0
ADD.L $1C(A5),D0
ADD.L #$1100,D0
MOVE.L A5,D1
ADD.L D0,D1
AND.L #-2,D1
MOVE.L D1,A7
MOVE.L D0,-(SP)
MOVE.L A5,-(SP)
MOVE.W D0,-(SP)
MOVE.W #$4A,-(SP)
TRAP #1
ADD.L #12,SP

; Set up some kreegah graphics:

MOVE.W #4,-(SP)
TRAP #14
ADDQ.L #2,SP
CMPI.W #2,D0
BEQ TERM
MOVE.W D0,REZ
DC.W $A000
DC.W $A00A
MOVE.W #0,-(SP)
MOVE.L #-1,-(SP)
MOVE.L #-1,-(SP)
MOVE.W #5,-(SP)
TRAP #14
ADD.L #12,SP
CLR.L -(SP)
MOVE.W #$20,-(SP)
TRAP #1
ADDQ.L #6,SP
MOVE.L D0,SUPER
MOVE.W #2,-(SP)
TRAP #14
ADDQ.L #2,SP
MOVE.L D0,SCREEN
MOVE.L $FF8240,-(SP)
MOVE.W #$000,$FF8240
MOVE.W #$777,$FF8242

; The very program begins here.

RESTART:
MOVE.L #MESSAGE,A0 ; Load start addr. of text into A0.
MAIN:
MOVE.B (A0),D0 ; Read current character via (A0) into D0.
CMPI.B #0,D0 ; 0 indicates end of text.
BEQ RESTART
MOVE.B D0,CHAR ; Put character into CHAR, which is within
; the output buffer form printing.
MOVE.L #OUTPUT,-(SP) ; PRINT output buffer on screen,
MOVE.W #9,-(SP) ; only a single character actually.
TRAP #1
ADDQ.L #6,SP
ADDQ.L #1,A0 ; Increase text pointer.
MOVE.L A0,-(SP) ; Save text pointer. (A0 is needed.)
; This widens the text to double-width.
MOVE.L SCREEN,A0 ; Load start addr. of screen into A0.
ADD.L #24*8*160+8,A0 ; Add on offset.
MOVE.L #7,D0 ; 8 lines to be widened.
SIZELOOP:
CLR.L D1 ; Clear read register (D1).
CLR.L D2 ; Clear wide register (D2).
MOVE.W (A0),D1 ; Read current word into D1.
BTST #0,D1 ; Text pixel #0 (rightmost).
BEQ.S NO0 ; Not set, skip.
ORI.W #%0000000000000011,D2 ; Set bits (double) in wide register.
NO0: ; The following lines are similar as
BTST #1,D1 ; for bit #0.
BEQ.S NO1
ORI.W #%0000000000001100,D2
NO1:
BTST #2,D1
BEQ.S NO2
ORI.W #%0000000000110000,D2
NO2:
BTST #3,D1
BEQ.S NO3
ORI.W #%0000000011000000,D2
NO3:
BTST #4,D1
BEQ.S NO4
ORI.W #%0000001100000000,D2
NO4:
BTST #5,D1
BEQ.S NO5
ORI.W #%0000110000000000,D2
NO5:
BTST #6,D1
BEQ.S NO6
ORI.W #%0011000000000000,D2
NO6:
BTST #7,D1
BEQ.S NO7
ORI.W #%1100000000000000,D2
NO7:
MOVE.W D2,(A0) ; Now write widened value to screen.
ADD.L #160,A0 ; Step A0 down to next line on screen.
DBRA D0,SIZELOOP ; Until all 8 lines in char. widened.
; And this one is about to give it a nice height.
; It puts some words on the stack for later use.
MOVE.L SCREEN,A0 ; Load screen addr. into A0.
ADD.L #24*8*160+7*160+8,A0 ; Add offset.
MOVE.L #7,D0 ; 8 lines (normal character height)
GETIT:
MOVE.W (A0),-(SP) ; Put a line of the char. on stack.
MOVE.W (A0),-(SP) ; Again.
; Please note that we now have pushed
; the same word twice on stack. Later
; when the draw routine pulls words
; from stack, it will have to pull twice
; as many words as there really are lines
; in a normal char., and so the char.
; will be double-height on screen.
CLR.W (A0) ; Erase normal character line.
; (We don't want the normal size char.
; remaining on screen after that we have
; pushed its data on the stack.)
SUB.L #160,A0 ; Step up one screen line.
; (It is being read backwards.)
DBRA D0,GETIT ; Until all character lines (words) are
; read and double-pushed on stack.

; This is the vertical scrolling routine:

MOVE.L #15,D1 ; Scroll 16 lines before next char.
SCROLLMAIN:
MOVE.L SCREEN,A0 ; Load A0 with screen start addr.
ADD.L #24*8*160+7*160,A0 ; Add offset.
MOVE.W (SP)+,(A0) ; Pull word from stack to screen.
MOVE.L $466,D0 ; Wait for vertical sync. Same as a call
WVBL: ; of XBIOS #37, but using the method
CMP.L $466,D0 ; shown here, we will keep control of
BEQ WVBL ; all registers are being affected.
MOVE.L SCREEN,A0 ; Load A0 with screen start addr.
MOVE.L #199,D0 ; 200 lines to be scrolled vertically.
SCROLL:
MOVE.W 160(A0),D2 ; Move graphics word from a line ahead of
; pointer (A0) and store it in D2.
; (Offset 160 means a line ahead.)
MOVE.W D2,0*8(A0) ; Put D2 value into current address.
; The following MOVE.W operations causes the vast amount of identical
; vertical scrollines being shown on screen.
; 0*8(A0) (above) handles the leftmost 16 pixels.
; 2*8(A0) (below) handles the next 16 pixels, and so on.
; Every MOVE.W corresponds to one of the 'bars' of scrolling text.
MOVE.W D2,2*8(A0)
MOVE.W D2,4*8(A0)
MOVE.W D2,6*8(A0)
MOVE.W D2,8*8(A0)
MOVE.W D2,10*8(A0)
MOVE.W D2,12*8(A0)
MOVE.W D2,14*8(A0)
MOVE.W D2,16*8(A0)
MOVE.W D2,18*8(A0)
;
ADD.L #160,A0 ; Next screen line.
DBRA D0,SCROLL ; Until 200 times, that is, the whole screen.
DBRA D1,SCROLLMAIN ; Until 16 lines scrolled.
MOVE.W #$B,-(SP) ; Examine keyboard.
TRAP #1
ADDQ.L #2,SP
CMPI.W #$FFFF,D0
BEQ LEAVE ; A keypress quits.
MOVE.L (SP)+,A0 ; Now restore the textpointer that was saved
; on the stack quite a long time ago.
BRA MAIN ; Over and over.
;
; Some important comment instructions.
NEG.W (A2)
MOVEA.L A3,A0
ADDQ.W #1,D1
DC.W $4C4C
; It is over, yeah.
; Bring it back to life.
LEAVE:
MOVE.W REZ,-(SP)
MOVE.L #-1,-(SP)
MOVE.L #-1,-(SP)
MOVE.W #5,-(SP)
TRAP #14
ADD.L #12,SP
DC.W $A009
MOVE.L (SP)+,A0 ; Correct stack, or else last textpointer pushed
; on stack will stay there forever. That wouldn't
; be nice, would it? Never mind about A0.
MOVE.L (SP)+,$FF8240
MOVE.L SUPER,-(SP)
MOVE.W #$20,-(SP)
TRAP #1
ADDQ.L #6,SP
TERM:
CLR.W -(SP)
TRAP #1

ALIGN

SUPER: DC.L 0
SCREEN: DC.L 0
REZ: DC.W 0
OUTPUT: DC.B 27,'Y',32+24,32+3,27,'b',1
CHAR: DC.B '?',0
MESSAGE:
DC.B 'Dr Krall says: '
DC.B 'What about some vertical scrolling? '
DC.B 'Would that really do it? '
DC.B 'Leave some pixels on the screen... '
DC.B 'If you start to feel bored, just hit a key. '
DC.B 'The text will now start over. ',0
END

Förnöjsam pappa: ”Litet nystan” på St Paulsgatan (11 januari, 2020)

Lördagen den 11 januari, 2020

Stockholm St Paulsgatan,

Stockholm St Paulsgatan, ”Litet nystan”, 11 januari 2020

Vid tolvtiden åkte jag och CJK upp till Södermalm. CJK har stickning som hobby, hon ville besöka garnbutiken ”Litet nystan” på St Paulsgatan 20.

Jag hade trott att jag skulle drabbas av sensorisk deprivation som följd av ett lågintensivt trauma från mina barnaår, då jag ibland följde mor M till Berggrens sybehörsaffär i Gnarp. Deprivation slapp jag i dag, jag tog på mig uppgiften som observatör i tillvaron och livet.

Förresten träffade vi min före detta kollega fru YF, som tillsammans med make och dotter kom in till ”Litet nystan” några minuter efter oss. Hur är det med er? undrade hon. Allt är bra, sånär som på att man måste besöka garnbutiken på en lördag! svarade jag.

Men skämt åsido, jag var lite nyfiken på garnbutiken, på dess klimat och attityder, på de stickningsfreaks som hänger där och…

Ja, vi män pratar sällan om känslor. Men faktum är att det var av viss betydelse, att jag visste hur glad CJK skulle bli, över att få komma dit.

Efter garninfernot, tog vi kaffe och bulle på ett café precis om hörnet.

Förnöjsam pappa: Tomtefigurer i papp från ”Gällsta livs” (10 januari, 2020)

Fredagen den 10 januari, 2020

Huddinge M-vägen, tomtefigurer i papp från "Gällsta livs", 10 januari 2020

Huddinge M-vägen, tomtefigurer i papp från ”Gällsta livs”, 10 januari 2020

När ”Gällsta livs” där hemma i Gnarp lade ner på 1990-talet, tog CJK vara på några riktigt fina saker ur sortimentet. Bland annat sammanhängande serier med tomtefigurer i papp, väldigt fina av det slag jag kommer ihåg från min barndom. De har stått på skänken och spiselkransen i vardagsrummet under julen. Sannerligen, det här här saker från en tid som aldrig kommer åter.

 

Förnöjsam pappa: Städade ut julen (10 januari, 2020)

Fredagen den 10 januari, 2020

Huddinge M-vägen, städade ut julen, 10 januari 2020

Huddinge M-vägen, städade ut julen, 10 januari 2020

Julen bör inte städas ut före tjugondagen, en levande julgran kan sparas till februari, så att den skjuter skott.

It’s run down the curtain and joined the choir invisible! utbrast jag, efter att jag verifierat CJK:s utsaga om att julgranen börjat tappa sina barr.

Så sjutton dagar efter jul, knipsade jag granens grenar, tog undan adventsljusstakar och stjärnor.

CJK föreslog att vi skulle behålla de fina pappstjärnorna på fot i fönstren, så länge det är vinter. Ja, sa jag. Avveckla julen! Men med förnuft!